ข้าวไทย

ข้าวสันสะเก็ด ฟาร์ม ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืช

เชิญชมข้าวของเราที่มีหลายชนิดและหลายวิธีการสี ข้าวของเรา บรรจุแบบสุญญากาศเพื่อรักษากลิ่นหอมและรสชาติที่ดี

สั่งซื้อข้าวของเราได้ตลอดเวลา การสั่งซื้อข้าวใหม่ที่เก็บเกี่ยวในเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม โปรดติดต่อเราก่อนถึงเวลาเก็บเกี่ยวในช่วงปลายปี

พืชผักสมุนไพร

เรามี บัวบก พริก ใบมะกรูด ยอดมะขามอ่อน และมีอีกหลายชนิดพืชผักสมุนไพร

พืชผักสมุนไพร สวน สันสะเก็ด  ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง ส่งตรงจากฟาร์ม

กระเจี๊ยบแดง

กระเจี๊ยบแดงมีคุณค่าทางอาหารสูง เรามีใบกระเจี๊ยบถึงแยมกระเจี๊ยบ

ปลูกโดยวิธีตามธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง ไม่มีวัตถุเจือปน ส่งตรงจากฟาร์ม

เกี่ยวกับ - สวน สันสะเก็ด

สวน สันสะเก็ด เป็นฟาร์มขนาดเล็ก มีที่อยู่อาศัย ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ ดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่ ห่างจากคูเมืองเชียงใหม่ ทางทิศตะวันออก ประมาณ 20 ก.ม. เราปลูกข้าวคุณภาพดี ปลูกผักสลัด เลี้ยงปลา ฟาร์มเราไม่ใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง