วิธีการนึ่งข้าว

ข้าวเหนียวของเรา เป็นข้าวเหนียวที่มีคุณภาพสูง เมล็ดยาว เราปลูกข้าวเหนียวโดยไม่ใช้สารเคมี ที่ทุ่งแห่งนี้ ในจังหวัดเชียงใหม่  ข้าวเหนียว เป็นอาหารหลักของชาวภาคเหนือและภาคอีสานของไทย รวมทั้งในลาวและกัมพูชา

ลักษณะเฉพาะ

ข้าวเหนียวมีทั้งชนิดเมล็ดสั้นปละเมล็ดยาว ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว ในประเทศญี่ปุ่น ข้าวเหนียวเมล็ดสั้น เป็นที่นิยม ในประเทศไทย ลาว กัมพูชา นิยมบริโภคข้าวเหนียว เมล็ดยาว ที่สันสะเก็ด ฟาร์ม เราปลูกข้าวเหนียว เมล็ดยาว ทั่วโลก ข้าวเหนียวเมล็ดยาวค่อนข้างหาได้ยาก

ข้าวเหนียวขาว  เป็นข้าวขัดสี มีสีขาวนวล กลิ่นหอมและรสชาติดีเยี่ยม ข้าวสารสามารถเก็บไว้ได้นาน ข้าวสารขาวเป็นที่รู้จัก ในปี ค.ศ. 1861 เมื่อมีการคิ้นค้นโรงสีขาวขึ้น

ข้าวเหนียวกล้อง เป็นข้าวเหนียวที่ผ่านกระบวนการสีแบบกระเทาะข้าวเปลือกออก (แกลบ) ซึ่งเมล็ดข้าวจะมีเยื่อสีน้ำตาลหุ้ม จมูกข้าว ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร ใยอาหาร วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ เมื่อหุงแล้ว เวลาเคี้ยวจะกรุบกรอบ เนื่องจากเมล็ดข้าวมีเยื่อสีน้ำตาลเคลือบอยู่ ทำให้ระยะเวลาเก็บรักษาเก็บได้ไม่นานนัก

การนึ่ง

พวกเรานึ่งข้าวเหนียวขาว ข้าวเหนียวกล้อง และ ข้าวเหนียวกล้องงอก โดยใช้วิธีเดียวกัน คือการใช้ไอร้อนนึ่งข้าวในหวด ซึ่งข้าวขาวและข้าวกล้องต้องแช่น้ำค้างคืนก่อนำมานึ่ง ยกเว้นข้าวกล้องงอกจะไม่แช่น้ำ (เพราะในกระบวนการงอก มีการแช่น้ำแล้ว)

การนึ่งในหวด เป็นวิธีการเก่าแก่ในการนึ่งข้าวเหนียว หากไม่มีหวดและอุปกรณืการนึ่ง ก็สามาถนึ่งในหม้อหุงข้าวอัตโนมัติหรือหม้อหุงต้มทั่วไปได้

» วิธีนึ่งข้าวขาวเหนียวขัดสีและข้าวเหนียวกล้อง

  1. ล้างข้าวเหนียวเพื่อให้ฝุ่นละอองหรือเศษแกลบจากการสีออก จนน้ำใส
  2. แช่ข้าวเหนียวในน้ำสะอาด อาจแช่ค้างคืน หรือ อย่างน้อย 4 ชั่วโมง (ข้าวกล้องงอก ไม่จำเป็นต้องแช่น้ำ) จากนั้นเทน้ำซาวข้าวทิ้ง ล้างข้าวอีกครั้ง
  3. ตั้งไฟหม้อนึ่ง เติมน้ำพอให้เพียงพอต่อการนึ่ง เพื่อน้ำจะได้ไม่แห้งระหว่างการนึ่ง
  4. เตรียมหวดไม้ไผ่ โดยราดน้ำลงข้างๆหวดด้านใน เพื่อไม่ไห้เมล็ดข้าวติดข้างหวด
  5. นำข้าวลงในหวด ราดน้ำข้างหวดอีกครั้ง เพื่อให้ข้าวลงมากองกันอยู่ที่ก้นหวด นำหวดไปตั้งบนหม้อนึ่ง วางให้ลงพอดีกับหม้อนึ่ง (เพื่อประหยัดพลังงาน)
  6. ปิดฝาหวด ระยะเวลานึ่งประมาณ 30 นาที อาจตรวจสอบระดับน้ำระหว่างนึ่ง ขอให้ทำด้วยความระวังเพราะมีน้ำเดือดในหม้อนึ่ง

ข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของการนึ่งข้าวคือ ไม่มีอัตราส่วนระหว่างข้าวกับน้ำ เพียงให้แน่ใจว่าน้ำในหม้อนึ่งเพียงพอ (หรือมากพอ) ปล่อยให้ไอ 30 นาทีและข้าวจะ "สุกพอดี"

วิธีการนึ่งอื่นๆ มีอธิบายไว้ในอินเตอร์เน็ต โดยใช้ตะแกรงฝาปิด แผ่นห่ออลูมิเนียมฟอยล์หรือตัวกรอง

» การหุงข้าวเหนียวขาวและข้าวเหนียวกล้อง ในหม้อหุงข้าวหรือหม้อหุงต้ม

เตรียมข้าวสารไว้ในหม้อหุงข้าวหรือหม้อหุงต้ม แค่ทำตามวิธี หุงข้าวหอมมะลิ โดยไม่ต้องแช่ข้าวไว้ เมื่อเทียบกับการนึ่งอาจมีความแตกต่างเล็กน้อยในรสชาติและความเหนียวของข้าว แต่ก็ยังคงอร่อยเพราะคุณภาพของข้าว

ความหลากหลาย

อาจเพิ่มเกลือ ซุปก้อน หรือ เพิ่มกลิ่นโดยใส่ลงไปหวดหรือหม้อหุง เมื่อต้องการนึ่งผสมข้าว ให้แช่ข้าวขาวและกล้องรวมกันและนำมานึ่งด้วยกันำ ข้าวเหนียวสามารถนำมาอุ่นได้ด้วยการนึ่งอีกครั้ง

การอุ่นข้าว

ที่สันสะเก็ดฟาร์ม เรารับประทานข้าวเหนียวทั้งมื้อเช้า กลางวันและเย็น ปกติเราแช่ข้าวค้างคืนไว้แล้วนึ่งตอนเช้า เก็บไว้ในกระติบข้าวเหนียวซึ่งสานจากไม้ไผ่ สำหรับรับประทานตลอดทั้งวัน เราไม่เก็บข้าวเหนียวไว้ในตู้เย็น สำหรับมื้อเที่ยว เราใช้ข้าวจากการนึ่งเมื่อเช้า

สำหรับมื้อเย็น หากมีข้าวเหนียวเหลือจากช่วงบ่ายเราจะนำมาอุ่นอีกครั้งโดยการนำมาใส่รวมกับข้าวที่นึ่งใหม่ เมื่อการนึ่งข้าวผ่านไปได้ครึ่งทางแล้ว เมื่อรับประทานเราควรรับประทานข้าวที่อุ่นก่อนเพื่อไม่ให้เหลือสำหรับมื้อต่อไป

ข้อควรระวัง คือ การนำข้าวมาอุ่นแบบนี้ทำได้เฉพาะข้าวเหนียวเท่านั้น ไม่รวมข้าวหอมมะลิ วิธีเก็บข้าวแบบดั้งเดิมคือเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง ซึ่งไ่ม่ตรงกันกับคำแนะนำอย่างเป็นทางการที่ให้เก็บไว้ในตู้เย็นภายใน 2 ชั่วโมง