ออร์แกนิค หรือ?

"ออร์แกนิคหรือไม่... นี่คือคำถาม"

เราทำให้แน่ใจว่า อาหารที่เราบริโภคมีคุณภาพสูงสุด มีความเป็นธรรมชาติสูงสุด สำหรับ ครอบครัว พนักงานและลูกค้าของเรา เราไม่ได้จดทะเบียนฉลาก "ออร์แกนิค" เพราะเราปลูกเพื่อรับประทานเอง ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีป้ายหรือฉลากออแกนิคกำกับ

เรายินดีที่จะให้ข้อมูลเพิ่ม:

ไก่และปลาในฟาร์มของเรา หากินอาหารตามใจชอบ ส่วนมากเราให้ข้าวที่เก็บเกี่ยวจากทุ่งของเรา เศษผักหรือขยะเปียกจากครัว เราไม่ให้อาหารไก่จำพวกอาหารสังเคราะห์ ไก่มักคุ้ยเขี่ยหากินแมลง ไส้เดือน ใบหญ้า พืชในสวนป่า เราไม่ให้ยาปฏิชีวนะแก่ไก่และปลา มีข้อยกเว้นสำหรับลูกปลารุ่นอนุบาล ที่เราให้อาหารสังเคราะห์ เราไม่ฉีดยาปฏิชีวนะให้ไก่

เราให้ความสำคัญในการปรับปรุงดินและทำปุ๋ยให้ดิน ทำปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งที่เก็บได้ในฤดูแล้ง เราใช้ปุ๋ยคอกจากมูลวัว ควายที่หากินตามทุ่งหญ้า ไม่ใช่กินอาหารสังเคราะห์จากโรงงาน เราเลือกมูลหมูป่าจากแหล่งที่เลี้ยงสุกรด้วยเศษอาหารที่เหลือจากโรงเรียน ไม่ใช่กินอาหารเพื่อการอุสาหกรรม พวกเราไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยจากโรงงานใดๆทั้งสิ้น

สารไล่แมลงในนาข้าว เราทำขึ้นมาเองโดยการหมักสมุนไพรที่มีอยู่ในฟาร์มของเรา โดยได้รับความรู้ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญใน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ้องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่วนผสมนี้มีกระเพรา สะเดา ข่า กากน้ำตาล สูตรไล่แมลง สามารถใช้สมุนไพรอื่นๆได้ น้ำหมักนี้ สามารถนำมาเจือจางเพื่อใช้ล้างผัก ผลไม้ได้ เราเก็บพืชสมุนไพรเหล่านี้จากสวนของเรา

เราไม่ปลูกข้าวนาปรังเพราะต้องใช้น้ำจำนวนมาก เราปลูกถั่วลิสงเพื่อจะได้ผลผลิตมาใช้ในครัวเรือนและปลูกถั่วเหลืองเพื่อไถกลบ ปรับปรุงดิน

ข้าวของเราไม่มีสารหนู ผลการทดสอบหาสารหนูในข้าวกล้องหอมมะลิ  โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช) ใช้วิธีทดสอบ ICP-OES ทดสอบเมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 และ รายงานผลการทดสอบเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 ว่าไม่พบสารหนูในข้าว

เราไม่ใช่ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้ยาปราบศรัตรูพืชและยาปราบหญ้า สารเหล่านี้เป็นสารต้องห้ามสำหรับฟาร์มเรา รวมทั้งไม่ใช้อาหารพวกฟอกสีและผงชูรสในการปรุงอาหาร

เราไม่ปลูกผัก ผลไม้หรือพืชใดๆจากการตัดต่อพันธุกรรม (พืชจีเอ็มโอ) เราจะไม่ยอมปลูกพืชพวกนั้น

ถ้าท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม เรื่อง การให้อาหารสัตว์ ปุ๋ยจากธรรมชาติ การทำสารไล่แมลง โปรดติดต่อเรา เรายินดีให้ข้อมูลเพิ่ม