รายการอาหารไทย

ในประเทศไทย ข้าว เป็นได้ทั้งอาหารเช้า กลางวันและมื้อเย็น ข้าวจะได้รับการเสิร์ฟพร้อมกับอาหาร ไม่ว่าจะเป็นผักหรือเนื้อสัตว์หรือจานหลักหรืออาหารจานเดียว

อาหารจานเดียว

ใช้ข้าวขาว ข้าวกล้องที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวกล้องงอกที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง

ขนมขบเคี้ยวและของหวาน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศลาว กัมพูชาและพม่า มักใช้ข้าวเมล็ดยาวสำหรับบริโภค ในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศไทยใช้ข้าวหอมมะลิและข้าวเจ้าเมล็ดยาวอื่นๆ