ข้าวไทย

Sansaket Farm Rice - Rice plant RD Maejo 2

ข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียวเมล็ดยาวของข้าวนาปึ 2561 และ 2562 ตอนนี้สั่งซื้อได้ในแบบ บรรจุห่อสุญญากาศ 1 กก. ขัดสีใหม่ๆ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง ส่งตรงจากฟาร์ม

> ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว อีสาน

โดยทั่วแล้วข้าวใหม่จะมีจำหน่ายในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปี การสั่งซื้อข้าวใหม่โปรดติดต่อเราล่วงหน้า

ข้าวนาปี 2563 ของเราคือข้าวเหนียวไทยเมล็ดยาวและข้าวเหนียวดำ ซึ่งเก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้ว การปลูกข้าวครั้งต่อไปจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม 2564

> ราคาข้าวนาปี ของปีที่ผ่านมา (ข้าวนาปีนี้ไม่วางขายแล้ว)