กระเจี๊ยบแดง

กระเจี๊ยบแดงของสวนสันสะเก็ด - ผลกระเจี๊ยบแดงบนต้นกระเจี๊ยบแดง

กระเจี๊ยบแดง มีคุณค่าทางอาหารสูง ปลูกโดยวิธีตามธรรมชาติ ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง ส่งตรงจากฟาร์ม

  • แยมกระเจี๊ยบ
  • สเปรดกระเจี๊ยบ
  • วุ้นกระเจี๊ยบ
  • เครื่องดื่มกระเจี๊ยบ
  • น้ำเชื่อมกระเจี๊ยบ
  • กระเจี๊ยบอบแห้ง
  • กระเจี๊ยบสด
  • ใบกระเจี๊ยบแห้ง
  • ใบกระเจี๊ยบสด
  • ต้นกระเจี๊ยบ