เงื่อนไขการให้บริการ

หน้านี้ อธิบายเกี่ยวกับ วิธีการสั่งซื้อ การจัดส่ง การนำเข้า การส่งสินค้าคืน ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า ลิงก์ การเข้ามาแสดงความเห็น ข้อเสนอแนะ และความรับผิดชอบ

วิธีสั่ง

โปรดติดต่อเรา เพื่อสั่งซื้อหรือสอบถามข้อมูล แจ้งที่อยู่สำหรับจัดส่ง และ แจ้งวันที่ต้องการรับสินค้า เราจะตอบกลับเพื่อแจ้งราคาสินค้า ค่าจัดส่งและแจ้งขั้นตอนและวิธีการชำระสินค้า เมื่อได้รับการยืนยันทางอีเมลและการชำระเงินแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป วิธีการชำระเงินมาตรฐานคือ Paypal และ การโอนเงินผ่านธนาคาร

การขนส่ง

ข้อมูลการจัดส่งของเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาจัดส่งที่คาดไว้ รายละเอียดเหล่านี้มีความถูกต้องโดยทั่วไป แต่ระยะเวลาในการจัดส่งยังคงเป็นความรับผิดชอบของตัวแทนจัดส่ง ระยะเวลาการจัดส่งอาจมีผลกระทบจากขั้นตอนศุลกากรการตรวจสอบจุดพิเศษและมาตรการ "ความมั่นคงภายในประเทศ" ซึ่งอาจเกิดขึ้นแบบสุ่มในบางประเทศ

การนำเข้า

ข้อปฏิบัติตามมาตรฐานการนำเข้าผลิตภัณฑ์ ราคาซื้อและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การนำเข้า โดยทั่วไปเป็นกระบวนการที่ค่อนข้างอัตโนมัติ ตัวแทนจัดส่ง (ไปรษณีย์ไปรษณีย์ ฯลฯ ) จะแจ้งให้ท่านทราบถึงค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและเก็บค่านำเข้าเมื่อจัดส่งหรือติดต่อให้ท่านจ่ายที่สำนักงานศุลการ ในหลายประเทศคำสั่งซื้อขนาดเล็กได้รับการยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนจากค่าใช้จ่ายดังกล่าว หากท่ารต้องการข้อมูลที่ชัดเจน เราขอแนะนำให้ท่านติดต่อตัวแทนจัดส่งหรือสำนักงานศุลกากร

การส่งคืน

หากท่านหุงข้าวแล้ว เมื่อได้ชิมและไม่ชอบ โปรดติดต่อเรา หากมีปัญหาอื่นๆโปรดแจ้งให้เราทราบเช่นกัน เราพยายามให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

ลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

สันสะเก็ดฟาร์ม™ เป็นเครื่องหมายการค้าระดับนานาชาติ เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ คือลิขสิทธิ์ของสันสะเก็ด ฟาร์มและบริษัทเจไดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด การใช้เนื้อหาใดๆ ของเรา เช่น รูปภาพ รูปภาพและข้อความ และเนื้อหาที่สร้างสรรค์อื่นๆ โดยบุคคลอื่น ยกเว้นที่ได้รับอนุญาตจากเราอย่างชัดเจน

รูปภาพ

การถ่ายภาพและภาพทั้งหมด จัดทำขึ้นโดยและเป็นลิขสิทธิ์ของสันสะเก็ดฟาร์มและผู้สนับสนุนด้านการตลาดโดยบริษัทเจได อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในกรณีที่เราใช้รูปภาพจากภายนอก เราได้แจ้งแหล่งที่มาของภาพ

ลิงก์เว็บไชต์อื่น

การลิงก์เว็บไชต์เราไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ไม่ได้แสดงถึงการรับรองเว็บไซต์เหล่านั้น ผลิตภัณฑ์ บริการหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น เราไม่มีอิทธิพลและไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ บริการ ข้อมูลและเนื้อหาอื่น ๆ ของเว็บไซต์ภายนอก

การแสดงความคิดเห็น

หน้าเนื้อหาบางส่วนของเราแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้ เราไม่รับผิดชอบต่อความคิดเห็นของผู้ใช้ หากคุณพบความคิดเห็นของผู้ใช้ที่ไม่เหมาะสมในเว็บไซต์ของเราโปรดแจ้งให้เราทราบ เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือแก้ไขความคิดเห็นของผู้ใช้ที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม

ข้อเสอนแนะ

คำแนะนำของท่าน มีค่าสำหรับเราและทุกคนที่ทำงานในสันสะเก็ดฟาร์ม ขอขอบคุณอย่างยิ่งที่แนะนำวิธีปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการและข้อมูลเว็บไซต์ของเรา โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อเสนอแนะ

ความรับผิดชอบ

ที่ปรึกษากฎหมายของเรา ได้แนะนำให้เรารวมข้อจำกัดความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามกฎหมาย สรุปภาษาทั่วไป คือ เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย ที่เกิดจากผู้ซื้อหรือผู้อื่น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ยกเว้นในกรณีของกฎหมายที่ถูกต้องที่กล่าวเป็นอย่างอื่น ต่อไปนี้คือย่อหน้ากฎหมายทั้งสองฉบับ:

ข้อจำกัดความรับผิดของสันสะเก็ดฟาร์มและผู้สนับสนุนด้านการตลาด โดย บริษัท เจไดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เจ้าของกรรมสิทธิ์ กรรมการ พนักงาน ความรับผิดทั้งหมด รวมถึงการแก้ไขปัญหา ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การยุติการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว เราหรือผู้ขายหรือซัพพลายเออร์ของเราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย อุบัติเหตุ ผลสืบเนื่องจากการจัดหา การขนส่งการจำหน่ายและ/หรือการใช้ หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา การยกเว้นนี้ใช้กับการเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นการสูญเสีย ค่าความนิยม การหยุดทำงาน ความล้มเหลวหรือความผิดพลาดของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือความเสียหายเชิงพาณิชย์และการสูญเสียใดๆ ในเชิงพาณิชย์ แม้ว่าเรารู้หรือควรทราบถึงความเป็นไปได้ ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าว บางประเทศรัฐหรือเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่ตามมาหรือโดยบังเอิญดังนั้นในประเทศรัฐหรือเขตอำนาจศาลความรับผิดและความรับผิดชอบของผู้จัดจำหน่ายและซัพพลายเออร์ของเราจะ จำกัด อยู่ในขอบเขต ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

ท่านยินยอมที่จะปกป้อง ชดใช้ค่าเสียหายและถือครองสันสะเก็ดฟาร์มและผู้สนับสนุนด้านการตลาดโดย บริษัทเจไดอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ กรรมการและพนักงาน รวมทั้งผู้ขาย ผู้จัดการ พนักงาน ลูกจ้างและตัวแทนจากกรรมการและพนักงาน ค่าใช้จ่ายรวมถึงค่าทนายความที่เกิดขึ้นจากการจัดหาการขนส่งการจำหน่ายและ/หรือใช้ หรือไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของผู้ขายและซัพพลายเออร์ของเรา เราขอสงวนสิทธิ์โดยค่าใช้จ่ายของเราเองและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียวในการรับการป้องกันและการควบคุมเฉพาะเรื่องใดๆ ที่อาจมีการชดใช้ค่าเสียหายจากคุณ ในกรณีดังกล่าวและเฉพาะในเหตุการณ์ดังกล่าวคุณจะไม่มีภาระผูกพันเพิ่มเติมในการให้การชดใช้ค่าเสียหายแก่เราในเรื่องนี้