ข้าวเหนียว ข้าวกล้อง

ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง แพ็คสูญญากาศ 1 กิโลกรัม

ข้าวใหม่ ข้าวกล้อง ข้าวเหนียว - ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง

สันสะเก็ด ฟาร์ม

 • ข้าวเหนียวไทย ข้าวเหนียวกล้อง 1 กก. บรรจุห่อสูญญากาศ - 100 บาท

ติดต่อทุ่งของเรา เพื่อสั่งซื้อข้าวใหม่ ข้าวเหนียวกล้อง - เริ่มจัดส่ง ต้นเดือน ธันวาคม 2561

รายละเอียด

ข้าวเหนียวของเรา สีกระเทาะเปลือกให้เป็นข้าวเหนียวกล้อง ให้กลิ่นหอม สีน้ำตาลอ่อน รสชาติดี โดยเฉพาะข้าวใหม่ ให้กลิ่นและรสชาติที่เยี่ยมยอด

ข้าวนาปี 2561  พิกัดทุ่งนา: > ทุ่งข้าวสันสะเก็ด ฟาร์ม

 • ชนิดข้าว: ข้าวเหนียวไทย เมล็ดยาว สายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 (พัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไม่ใช่พืชตัดแต่งพันธุกรรม)
 • ปัจจัยแวดล้อม: ปลูกนาปี ฤดูฝนปี 2561 ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบ ให้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและปราบวัชพืช
 • ปุ๋ย: ปุ๋ยหมักจากซังข้าวและปอเทือง ปุ๋ยคอกจากมูล > หมูป่า
 • น้ำ: น้ำฝนและน้ำจากชลประทาน > เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำรวจน้ำด้วยโดรน
 • เก็บเกี่ยว: 20 พฤศจิกายน 2561
 • ทดสอบสารหนู: 3 - 4 ธันวาคม 2561  ผลการทดสอบ: ไม่พบ
 • โรงสีข้าวและบรรจุที่: ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด
 • SBR2019AV วันที่สีข้าว: 27 พฤศจิกายน 2561
 • SBR2019AV วันที่บรรจุห่อสูญญากาศ: 27 พฤศจิกายน 2561 (2018-11-27)
 • SBR2019AV ควรบริโภคก่อน: 27 พฤศจิกายน 2019 (2019-11-27)
 • เพิ่มอายุข้าว โดยเก็บไว้ในที่เย็น

ข้าวปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ข้าวกล้องเหนียว ของเราผ่านการทดสอบ ไม่มีสารหนูเจือปน

เรื่องราวของข้าวเหนียวกล้อง กข - แม่โจ้ 2

ข้าวเหนียวของเราเป็นข้าวเหนียวสายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เป็นข้าวเมล็ดยาว ซึ่งนิยมปลูกกันมากทางภาคอีสานและประเทศลาว เรานำเสนอข้าวเหนียวกล้องซึ่งแตกต่างจากทุ่งอื่นๆ และเมื่อปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ข้าวกล้องมีเส้นใยอาหาร วิตามิน และคุณค่าทางอาหารสูงกว่าข้าวขัดสีทั่วไป

> วิีธีหุงข้าวเหนียวกล้อง
> คุณค่าทางโภชนาการ (USDA)
> ปรุงรสเมนูอื่นๆ (Yummly)

แก้ไขล่าสุด 30 มกราคม 2562