ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง

ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง แพ็คสูญญากาศ 1 กิโลกรัม

ข้าวใหม่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวกล้อง  - ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง

สันสะเก็ด ฟาร์ม

 • ข้าวหอมมะลิไทย ขัดเปลือก ข้าวกล้อง 1 กก. บรรจุห่อสูญญากาศ - 100 บาท

ติดต่อทุ่งของเรา เพื่อสั่งซื้อข้าวใหม่ ข้าวกล้อง หอมมะลิ - เริ่มจัดส่ง ต้นเดือน ธันวาคม 2561

รายละเอียด

ข้าวหอมมะลิไทย กระเทาะเปลือกหรือสีเป็น ข้าวกล้อง มีรสชาติดีและกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยม โดยเฉพาะข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่

ข้าวนาปี 2561  พิกัดทุ่งนา: > ทุ่งข้าวสันสะเก็ด ฟาร์ม

 • ชนิดข้าว: ข้าวหอมมะลิไทย เมล็ดยาว หอมมะลิไทย (พันธุ์ดั้งเดิม/ไม่ใช่พืชตัดแต่งพันธุกรรม)
 • ปัจจัยแวดล้อม: ปลูกนาปี ฤดูฝนปี 2561 ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบ ให้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและปราบวัชพืช
 • ปุ๋ย: ปุ๋ยหมักจากซังข้าวและปอเทือง ปุ๋ยคอกจากมูล > หมูป่า
 • น้ำ: น้ำฝนและน้ำจากชลประทาน > เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำรวจน้ำด้วยโดรน
 • เก็บเกี่ยว: 15 พฤศจิกายน 2561
 • ทดสอบสารหนู: 3 - 4 ธันวาคม 2561  ผลการทดสอบ: ไม่พบ
 • โรงสีข้าวและบรรจุที่: ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด
 • JBR2019AV วันที่สีข้าว: 27 พฤศจิกายน 2561
 • JBR2019AV วันที่บรรจุห่อสูญญากาศ: 27 พฤศจิกายน 2561 (2018-11-27)
 • JBR2019AV ควรบริโภคก่อน: 27 พฤศจิกายน 2562 (2019-11-27)
 • เพิ่มอายุข้าว โดยเก็บไว้ในที่เย็น

 

ปลูกโดยไม่ใช้สารเคมีและยาปราบศัตรูพืช ข้าวกล้องหอมมะลิของเรา ผ่านการทดสอบ ไม่มีสารหนูเจือปน

เรื่องราวของข้าวกล้อง หอมมะลิ

ข้าวดอกมะลิไทย ข้าวกล้อง หรือที่รู้จักกันดีในนาม ข้าวกล้องหอมมะลิ เป็นข้าวเมล็ดยาว รูปร่างเรียว มีสีและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมือนใบเตยและปอปคอร์นที่มีกลิ่นเฉพาะ ข้าวกล้องมีสีน้ำตาลอ่อน ได้รับการคัดเลือกให้เป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก เมื่อปี 2560 ข้าวกล้องเป็นข้าวที่มีเส้นใยอาหาร วิตามิน คุณค่าทางอาหารสูงตามธรรมชาติ

แก้ไขล่าสุด 30 มกราคม 2562