ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว

ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว แพ็คสูญญากาศ 1 กิโลกรัม

ข้าวใหม่ ข้าวหอมมะลิ ข้าวขาว - ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง

สวน สันสะเก็ด

 • ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวขาว 1 กก. บรรจุห่อสูญญากาศ - 90 บาท

ติดต่อทุ่งของเรา เพื่อสั่งซื้อข้าวใหม่ หอมมะลิ ข้าวสารสีขาว

รายละเอียดข้าว

ข้าวหอมมะลิไทย ข้าวสารขัดสีหรือข้าวขาว เป็นที่รู้จักกันดีว่า มีรสชาติดีและกลิ่นหอมอย่างยอดเยี่ยม  โดยเฉพาะข้าวที่เพิ่งเก็บเกี่ยวใหม่

ข้าวนาปี 2561  พิกัดทุ่งนา: > ทุ่งข้าวสันสะเก็ด ฟาร์ม

 • ชนิดข้าว: ข้าวหอมมะลิไทย เมล็ดยาว หอมมะลิไทย (พันธุ์ดั้งเดิม/ไม่ใช่พืชตัดแต่งพันธุกรรม)
 • ปัจจัยแวดล้อม: ปลูกนาปี ฤดูฝนปี 2561 ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบ ให้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและปราบวัชพืช
 • ปุ๋ย: ปุ๋ยหมักจากซังข้าวและปอเทือง ปุ๋ยคอกจากมูล > หมูป่า
 • น้ำ: น้ำฝนและน้ำจากชลประทาน > เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำรวจน้ำด้วยโดรน
 • เก็บเกี่ยว: 15 พฤศจิกายน 2561
 • ทดสอบสารหนู: 3 - 4 ธันวาคม 2561  ผลการทดสอบ: ไม่พบ
 • โรงสีข้าวและบรรจุที่: ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด
 • JWR2019AV วันที่สีข้าว: 27 พฤศจิกายน 2561
 • JWR2019AV วันที่บรรจุห่อสูญญากาศ: 27 พฤศจิกายน 2561 (2018-11-27)
 • JWR2019AV ควรบริโภคก่อน: 27 พฤศจิกายน 2565 (2022-11-27)
 • เพิ่มอายุข้าว โดยเก็บไว้ในที่เย็น

เรื่องราวของข้าวหอมมะลิ

ข้าวขาวดอกมะลิ 105 หรือ ข้าวหอมมะลิ เป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไป เป็นข้าวเมล็ดยาว รูปร่างเรียว มีสีและกลิ่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมือนใบเตยและปอปคอร์นที่มีกลิ่นเฉพาะ การประชุมข้าวโลกที่มาเก๊า ปี 2560 ได้ยกย่องให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นข้าวที่ดีที่สุดในโลก รองลงมาคือข้าวจากกัมพูชา และ ลำดับที่สาม คือ ข้าวจากเวียตนาม จากข้าวทั้งหมด 21 ประเทศ

แก้ไขล่าสุด 30 ธันวาคม 2562