ข้าวเหนียว ข้าวขาว

ข้าวเหนียว ข้าวขาว แพ็คสูญญากาศ 1 กิโลกรัม

ข้าวใหม่ ข้าวเหนียว ข้าวขาว - ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและแมลง

สวน สันสะเก็ด

 • ข้าวเหนียวไทย ข้าวขาว 1 กก. บรรจุห่อสูญญากาศ - 90 บาท

ติดต่อทุ่งของเรา เพื่อสั่งซื้อข้าวใหม่ ข้าวเหนียว ข้าวสารสีขาว

รายละเอียด

 ข้าวเหนียวไทย ข้าวที่นำไปสีและขัดสีแล้วจะได้ข้าวขาว ที่มีกลิ่นหอม รสชาติดี นุ่ม สีขาวสวย เมื่อเก็บเกี่ยวใหม่ๆ ข้าวจะให้กลิ่นที่รสชาติที่ดีมาก

ข้าวนาปี 2561  พิกัดทุ่งนา: > ทุ่งข้าวสันสะเก็ด ฟาร์ม

 • ชนิดข้าว: ข้าวเหนียวไทย เมล็ดยาว สายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 (พัฒนาพันธุ์โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้/ไม่ใช่พืชตัดแต่งพันธุกรรม)
 • ปัจจัยแวดล้อม: ปลูกนาปี ฤดูฝนปี 2561 ปรับปรุงดินด้วยการไถกลบ ให้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอก ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ไม่ใช้สารปราบศัตรูพืชและปราบวัชพืช
 • ปุ๋ย: ปุ๋ยหมักจากซังข้าวและปอเทือง ปุ๋ยคอกจากมูล > หมูป่า
 • น้ำ: น้ำฝนและน้ำจากชลประทาน > เขื่อนแม่กวงอุดมธารา สำรวจน้ำด้วยโดรน
 • เก็บเกี่ยว: 15 พฤศจิกายน 2561
 • ทดสอบสารหนู: 3 - 4 ธันวาคม 2561  ผลการทดสอบ: ไม่พบ
 • โรงสีข้าวและบรรจุที่: ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด
 • SWR2019AV วันที่สีข้าว: 27 พฤศจิกายน 2561
 • SWR2019AV วันที่บรรจุห่อสูญญากาศ: 27 พฤศจิกายน 2561 (2018-11-27)
 • SWR2019AV ควรบริโภคก่อน: 27 พฤศจิกายน 2565 (2022-11-27)
 • เพิ่มอายุข้าว โดยเก็บไว้ในที่เย็น

การปลูกข้าวเหนียว สายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2

ปีนี้เราปลูกข้าว สายพันธุ์ กข-แม่โจ้ 2 เป็นข้าวเหนียวไทย ที่ปรับปรุงพันธุ์จาก กข 6 (กรมการข้าว เขต 6) ซึ่งนิยมปลูกมากทางภาคอีสานและประเทศลาว กข-แม่โจ้ 2 มีลักษณะเมล็ดคล้าย กข 6 คือ เมล็ดยาว เรียว มีลำต้นสั้นสั้นกว่า ทำให้ไม่ล้ม เหมาะสมต่อการเพาะปลูกในสภาพแวดล้อมภาคเหนือของไทย

> วิธีนึ่งข้าวเหนียว
> คุณค่าทางโภชนาการ (USDA)
> ปรุงรสเมนูอื่นๆ (Yummly)

แก้ไขล่าสุด 30 ธันวาคม 2562